Preventiemedewerker & BHV

Preventiemedewerker

Iedere werkgever is verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. De preventiemedewerker werkt actief aan het bevorderen van de veiligheid en de gezondheid binnen het bedrijf. In kleine bedrijven (met 25 of minder werknemers) mag de werkgever ook zelf de preventiemedewerker zijn.

De preventiemedewerker heeft vier wettelijke verplichte taken:

  • Het meewerken aan of het opstellen van een RI&E (incl. het plan van aanpak).
  • Het adviseren aan en samenwerken met directie, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging voor goede arbeidsomstandigheden.
  • Het meewerken aan het uitvoeren van de maatregelen uit o.a. het plan van aanpak.
  • Het samenwerken met en het adviseren aan de bedrijfsarts of de arbodienst.

Vindt u dat uw preventiemedewerker kennis aangereikt moet krijgen om deze taak uit te kunnen voeren, dan kan Lamers Zorg & Arbeid u hiermee van dienst zijn (o.a. dagopleiding).

Maak hier uw Quickscan Preventiemedewerker

BHV

De bedrijfshulpverlener (BHV’er) is de persoon die binnen het bedrijf hulp biedt als er een incident voorvalt, bijvoorbeeld bij brand, ongeval of een ontruiming. Deze door de arbowet opgestelde BHV verplichting geldt voor ieder bedrijf met één of meerdere medewerkers. Ook uitzend-en vakantiekrachten worden in dit verband als medewerkers gezien.

De taken van de BHV’er zijn o.a.:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
  • Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen.
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of instelling.

Voor het volgen van een gecertificeerde BHV-cursus verwijzen wij naar Platvoet beveiligingssystemen, voor info: Opleidingen (platvoet.com)

CONTACT

Heeft u een vraag of bent u geïnteresseerd in onze dienstverlenging, dan kunt u ons contactformulier invullen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

De Wetstraat 130
7551 GC Hengelo

074 – 82 00 357

Contact
Privacy voorwaarden *