Verzuimbegeleiding

Lamers Zorg & Arbeid heeft een laag drempelige persoonlijke aanpak met regionale dienstverleners waardoor we in voorkomende gevallen snel kunnen schakelen. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om het inschatten van wetgevingsrisico’s, het traject verzuimbegeleiding of het inzetten van re-integratie mogelijkheden.

Werkgever en werknemer krijgen ieder aansluiting op een privacy-proof gecertificeerd verzuimmanagement systeem ten behoeve van de registratie van de verzuimdossiers. Door middel van dit IT-platform kunt u contact zoeken met onze gediplomeerde Casemanagers die u hierbij met raad en daad terzijde kunnen staan. Lamers Zorg & Arbeid kan u advies geven gedurende het traject en de wettelijke verplichtingen die verzuim (o.a. Wet verbetering poortwachter) met zich meebrengt. Daarnaast heeft de bedrijfsarts een belangrijke rol als adviseur m.b.t. werkhervatting.

Klik hier voor link UWV info voor werknemer m.b.t. loondoorbetaling, Ziektewet, WIA, WAO, WAZ

Klik hier voor link landelijke pool bedrijfsartsen second opinion (zie ook op onze homepage onder diensten)  

Het uitgangspunt is een gepersonaliseerd hersteltraject op te zetten zodat werknemers zo snel en gezond mogelijk weer werkzaamheden kunnen hervatten

CONTACT

Heeft u een vraag of bent u geïnteresseerd in onze dienstverlenging, dan kunt u ons contactformulier invullen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

De Wetstraat 130
7551 GC Hengelo

074 – 82 00 357

Contact
Privacy voorwaarden *