Vragen op het gebied van

Arbowetgeving?

Wij geloven dat Arbozorg persoonlijker kan. Lamers zorg en arbeid kiest daarom voor een regionale aanpak. De gezondheid van uw werknemers staat op de eerste plaats. Uw werknemers vormen de ruggengraat van uw organisatie. Door arbeidsrisico’s te minimaliseren, de gezondheid te bevorderen en uw personeel te motiveren verlagen we het risico op verzuim. En als het toch mis gaat, ontwikkelen we een gepersonaliseerd hersteltraject zodat uw medewerker zo snel en gezond mogelijk weer aan het werk kan.

Lamers Zorg & Arbeid is een onafhankelijke en onpartijdige arbodienstverlener en vaart een onafhankelijk koers ten aanzien van leveranciers en providers. Lamers Zorg & Arbeid is lid van Oval, branche voor duurzame inzetbaarheid.

Van voorzorg
tot re-integratie

Re-integratie

Indien werkhervatting bij de eigen werkgever niet meer mogelijk blijkt te zijn zal er naar een mogelijkheid tot re-integratie bij een extern bedrijf onderzocht en gerealiseerd moeten worden.

Verzuimbegeleiding

Door middel van een privacy-proof verzuimmanagement IT-platform hebt u contact met onze gediplomeerde Casemanagers die u met raad en daad terzijde staan. Lamers Zorg & Arbeid geeft u advies over het traject en de wettelijke verplichtingen die verzuim met zich meebrengt. Werknemer en werkgever hebben ieder zelfstandig toegang tot het verzuimdossier.

Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO)

Als werkgever hebt u de mogelijkheid om uw medewerkers een periodiek/preventief medisch onderzoek aan te bieden. Het PAGO / PMO heeft als doel gezondheid risico’s of problemen vroegtijdig te onderkennen. Dit onderzoek kan daarom ook het gevolg zijn van uitkomsten uit een RI&E.

Functiegerichte aanstellingskeuringen

Als het uitoefenen van de functie risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid en of veiligheid van de medewerker en/of derden zijn er mogelijk verplichtingen tot een aanstellingskeuring.

Deze keuringen zijn aan strikte regels gebonden.

Toetsen van                risico -inventarisatie  en -evaluatie (RI&E)

De Arbowet verplicht ieder bedrijf een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te laten voeren. Bedrijven tot maximaal 25 medewerkers die een erkende RI&E van hun branche kunnen gebruiken, krijgen vrijstelling voor een RI&E toetsing maar zijn wel verplicht deze voor hun bedrijf op te stellen.

Preventiemedewerker & BHV

Iedere werkgever is verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. De preventiemedewerker werkt actief aan het bevorderen van de veiligheid en de gezondheid binnen het bedrijf.

De bedrijfshulpverlener (BHV’er) is de persoon die binnen het bedrijf hulp biedt als er een incident voorvalt, bijvoorbeeld bij brand een ongeval of een ontruiming.

Nieuws

Psychosociale problemen voorbeelden

Psychosociale problemen voorbeelden

De 10 meest voorkomende psychosociale problemen voorbeelden op het werk en hoe ze aan te pakken Werk is een essentieel onderdeel van ons leven. Het biedt niet alleen een bron van inkomsten, maar het...

Arbowet

In de arbowet staan allerlei regels om voor werknemers een gezonde, veilige en fijne werkomgeving te creëren. Hoewel de werkgever primair verantwoordelijk blijft, is er een steeds actievere rol voor werknemers weggelegd  

Onze kwaliteit borging

De Stichting Beheer Certificatie Arbodiensten (SBCA) beheert de certificering van arbodiensten.

Onze Arbodienst Certificering

DNV is één van de grootste certificatie-instellingen wereldwijd en zorgt voor de jaarlijkse externe audit van onze organisatie. 

Onze ISO 9001:2015 Certificering

OVAL is een  netwerk van dienstverleners op het gebied van Vitaliteit, Activering en Loopbaan, waarbij wij zijn aangesloten. Als brancheorganisatie biedt OVAL de leden diensten, informatie en advies ter ondersteuning van hun dagelijkse werkzaamheden.

Onze OVAL Pagina

CONTACT

Wij zijn telefonisch bereikbaar van 09.00 uur tot 14.00 uur. 

U kunt ons bereiken op: 074 82 00 357