Vragen op het gebied van

Arbowetgeving?

Wij geloven dat Arbozorg persoonlijker kan. Lamers zorg en arbeid kiest daarom voor een regionale aanpak. De gezondheid van uw werknemers staat op de eerste plaats. Uw werknemers vormen de ruggengraat van uw organisatie. Door arbeidsrisico’s te minimaliseren, de gezondheid te bevorderen en uw personeel te motiveren verlagen we het risico op verzuim. En als het toch mis gaat, ontwikkelen we een gepersonaliseerd hersteltraject zodat uw medewerker zo snel en gezond mogelijk weer aan het werk kan.

 

Lamers Zorg & Arbeid is lid van Oval, branche voor duurzame inzetbaarheid

Van voorzorg
tot re-integratie

Re-integratie

Indien werkhervatting bij de eigen werkgever niet meer mogelijk blijkt te zijn zal er naar een mogelijkheid tot re-integratie bij een extern bedrijf onderzocht en gerealiseerd moeten worden.

Verzuimbegeleiding

Door middel van een privacy-proof verzuimmanagement IT-platform hebt u contact met onze gediplomeerde Casemanagers die u met raad en daad terzijde staan. Lamers Zorg & Arbeid geeft u advies over het traject en de wettelijke verplichtingen die verzuim met zich meebrengt. Werknemer en werkgever hebben ieder zelfstandig toegang tot het verzuimdossier.

Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO)

Als werkgever hebt u de mogelijkheid om uw medewerkers een periodiek/preventief medisch onderzoek aan te bieden. Het PAGO / PMO heeft als doel gezondheid risico’s of problemen vroegtijdig te onderkennen. Dit onderzoek kan daarom ook het gevolg zijn van uitkomsten uit een RI&E.

Functiegerichte aanstellingskeuringen

Als het uitoefenen van de functie risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid en of veiligheid van de medewerker en/of derden zijn er mogelijk verplichtingen tot een aanstellingskeuring.

Deze keuringen zijn aan strikte regels gebonden.

Toetsen van                                risico -inventarisatie                en -evaluatie (RI&E)

De Arbowet verplicht ieder bedrijf een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te laten voeren. Bedrijven tot maximaal 25 medewerkers die een erkende RI&E van hun branche kunnen gebruiken, krijgen vrijstelling voor een RI&E toetsing maar zijn wel verplicht deze voor hun bedrijf op te stellen.

Preventiemedewerker & BHV

Iedere werkgever is verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. De preventiemedewerker werkt actief aan het bevorderen van de veiligheid en de gezondheid binnen het bedrijf.

De bedrijfshulpverlener (BHV’er) is de persoon die binnen het bedrijf hulp biedt als er een incident voorvalt, bijvoorbeeld bij brand een ongeval of een ontruiming.

Arbowet

In de arbowet staan allerlei regels om voor werknemers een gezonde, veilige en fijne werkomgeving te creëren. Hoewel de werkgever primair verantwoordelijk blijft, is er een steeds actievere rol voor werknemers weggelegd  

Onze kwaliteit borging

De Stichting Beheer Certificatie Arbodiensten (SBCA) beheert de certificering van arbodiensten.

Gecertificeerde Arbodienst

DNV GL is één van de grootste certificatie-instellingen wereldwijd en zorgt voor de jaarlijkse externe audit van onze organisatie. 

ISO 9001:2015

OVAL is een  netwerk van dienstverleners op het gebied van Vitaliteit, Activering en Loopbaan, waarbij wij zijn aangesloten. Als brancheorganisatie biedt OVAL de leden diensten, informatie en advies ter ondersteuning van hun dagelijkse werkzaamheden.

OVAL

CONTACT

Heeft u een vraag of bent u geïnteresseerd in onze dienstverlenging, dan kunt u ons contactformulier invullen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van 09.00 uur tot 14.00 uur. 

De Wetstraat 130
7551 GC Hengelo

074 – 82 00 357

Contact
Privacy voorwaarden *