Vragenlijsten PAGO/PMO/MTO

Data gedreven HR

Experts zijn ervan overtuigd dat data gedreven HR de toekomst heeft. Laagdrempelige maar uiterst effectieve scans bieden een oplossing. Middels kristalheldere inzichten en praktische adviezen krijgt u hulp bij het verlagen van verzuim en verloop, verhogen van de vitaliteit,
inzetbaarheid en tevredenheid. Met een jaarlijks MTO onderzoeken weet u wat er speelt binnen uw bedrijf en kunt u KPI’s inzichtelijk maken. 

De gevalideerde scans, MTO, Personal Health Scan, Employability & PSA,    bestaan uit modulaire modules.

Het platform wordt door ons ingericht. Hierdoor hoeft u (naast het aanleveren van gegevens en het kiezen van de scan) helemaal niets te doen!

  • Wij beheren voor u het platform en vanuit het platform worden de vragenlijsten verstuurd.
  • U kunt kiezen uit verschillende modules binnen onze scans zodat u inzicht krijgt in de onderwerpen die voor u echt van belang zijn. Maximaal 70 vragen aan te houden, dit kost medewerkers ongeveer 15 minuten om in te vullen. Een module is een gevalideerde vragenlijst.
  • Het enige wat u hoeft te doen is te bepalen welk onderzoek voor uw organisatie relevant is!

Bekijk op deze pagina relevante informatie voor uw medewerkers over de vragenlijsten.

MTO

Wat gaat goed en waar is er ruimte voor verbetering?
Met deze scan krijgt u inzicht en advies in verbeteringen op individueel-, team- en organisatieniveau. 

mto
Vertrouwenspersoon Lamers Zorg & Arbeid

Personal Health

Ziekteverzuim en productiviteitsverlies zorgen in het bedrijfsleven voor enorme kosten, die kunnen oplopen tot tientallen miljoenen euro’s per jaar. Daarnaast vergrijst de beroepsbevolking door de stijging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar. Het is dus belangrijk, nu én in de toekomst, om medewerkers zo lang mogelijk gezond, fit en productief te houden. Daar helpt de Personal health scan als E-PMO* bij.

Employability

Hoe goed iemand – zowel geestelijk als lichamelijk – zijn eigen werk kan doen, wordt “employability” ofwel het werkvermogen genoemd. Het werkvermogen is een basisvoorwaarde voor het welbevinden van werknemers. 

Wat is Arbo?
Financiële stress

Stress Scan (PSA)

Door het tijdig signaleren van werkdruk, werkstress en burn-out.
Deze scan is er op gericht om vast te stellen of (oorzaken van) psychosociale arbeidsbelasting (PSA) nader onderzocht moet worden of dat er actie moet worden ondernomen.

PAGO

PAGO staat voor Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek. Het periodiek aanbieden hiervan is verplicht voor werkgevers (artikel 18 van de Arbowet). Met een PAGO kunt u risico’s die de arbeid met zich meebrengt zo veel mogelijk voorkomen (gezondheid & veiligheid). Indien werknemers met gevaarlijke stoffen werken, dan moet de werkgever zorgen dat er een PAGO wordt aangeboden voordat de mogelijke blootstelling plaatsvindt, tussentijds, na incidenten, en na afloop. Lees in onze blogpost meer over de verhoogde boeteoplegging voor het niet serieus nemen van gevaarlijke stoffen.

 

PMO

PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek. Met een PMO wordt er gekeken naar de gehele gezondheid van medewerkers. Denk hierbij aan werkstress of leefstijl. Het gaat hierbij dus om lichamelijk én mentale gezondheid. Het uitvoeren van een PMO is erg belangrijk voor duurzame inzetbaarheid. Het is niet verplicht.

 

CONTACT

Heeft u een vraag of bent u geïnteresseerd in onze dienstverlenging, dan kunt u ons contactformulier invullen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

De Wetstraat 130
7551 GC Hengelo

074 – 82 00 357

Contact
Privacy voorwaarden *