Strengere handhaving voor gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke Stoffen handhaving

17 maart 2022

Strengere handhaving voor gevaarlijke stoffen

Per 9 februari 2022 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de beleidsregels boeteoplegging van de Arbowet aangescherpt. De grootste verandering ligt hierin op het gebied van gevaarlijke stoffen. De reden voor deze aanscherping is dat er jaarlijkse nog circa 3000 mensen sterven aan beroepsziekten ten gevolge van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zijn verplicht in de RI&E aandacht te hebben voor deze stoffen. De drempel voor het gebruik van gevaarlijke stoffen is laag. Je hebt het al over gevaarlijke stoffen indien je bijvoorbeeld een fles chloor schoonmaakmiddel in de kast hebt staan.

Het Arbobesluit is de vertaling van de Arbowet in regels waar werknemers en werkgevers zich aan moeten houden. In Artikel 4.2 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie van het Arbobesluit zijn de aanvullende verplichtingen opgenomen. Hierin staat dat wanneer er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, de werkgever verplicht is om van deze stoffen een blootstellingsbeoordeling uit te voeren. Deze beoordelingen dient vastgelegd te worden in de RI&E en of in een aanvullende RI&E (ARIE regeling).

Uit de inspecties van afgelopen jaren is gebleken dat veel bedrijven pas met gevaarlijke stoffen van de RI&E bezig gingen nadat er inspectie was langs geweest. Deze bedrijven kregen een waarschuwing opgelegd, maar dit is veranderd. Bedrijven krijgen nu per direct een boete opgelegd wanneer ze geen aandacht hebben voor gevaarlijke stoffen. Wanneer er een RI&E, Plan van Aanpak of Gevaarlijke stoffenadministratie ontbreekt is er voor bedrijven met 500 medewerkers of meer maar liefst een boete van €4500,-. Voor kleinere bedrijven gelden de volgende percentages hiervan:
<5 medewerkers; 10%
5-9 medewerkers; 20%
10-39 medewerkers; 30%
40-99 medewerkers; 50%
100-249 medewerkers; 60%
250- 499 medewerkers; 80%

Laat het niet zo ver komen! Wanneer je nog geen RI&E, Plan van Aanpak of een Gevaarlijke stoffenadministratie hebt, neem dan vooral contact met ons op. We helpen je graag.

Gerelateerde berichten

Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)? Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een vragenlijst die medewerkers...

Verzuim op vakantie?

Verzuim op vakantie? Wat te doen wanneer een medewerker zich ziek meldt op vakantie? Een medewerker kan ziek worden...

Is een Arbodienst verplicht?

Is een Arbodienst verplicht? Werkgevers dienen de Arbowet na te leven (zorgplicht). Dit houdt in dat er goede...