Verzuim op vakantie?

Verzuim op vakantie?

Verzuim op vakantie? Wat te doen wanneer een medewerker zich ziek meldt op vakantie? Een medewerker kan ziek worden tijdens zijn of haar vakantie. Wij krijgen regelmatig de vraag wat de regels zijn in deze situatie. In dit artikel geven wij op hoofdlijnen een antwoord...
Is een Arbodienst verplicht?

Is een Arbodienst verplicht?

Is een Arbodienst verplicht? Werkgevers dienen de Arbowet na te leven (zorgplicht). Dit houdt in dat er goede arbeidsomstandigheden en verzuimbegeleiding dient te zijn. In art. 14 lid 1 Arbowet staat dat de werkgever zich dient bij te laten staan door een...
Wat is Arbo?

Wat is Arbo?

Wat is Arbo? Arbo is de afkorting van ArbeidsOmstandigheden. Hiermee wordt de  ArbeidsOmstandighedenwet of Arbowet bedoelt. In deze wet is vastgelegd dat iedere werknemer recht heeft op een veilige en gezonde werkplek. In 1861 publiceerde Samuel Senior Coronel...
Strengere handhaving voor gevaarlijke stoffen

Strengere handhaving voor gevaarlijke stoffen

Strengere handhaving voor gevaarlijke stoffen Per 9 februari 2022 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de beleidsregels boeteoplegging van de Arbowet aangescherpt. De grootste verandering ligt hierin op het gebied van gevaarlijke stoffen. De...