Wat is Arbo?

Wat is Arbo?

Wat is Arbo? Arbo is de afkorting van ArbeidsOmstandigheden. Hiermee wordt de  ArbeidsOmstandighedenwet of Arbowet bedoelt. In deze wet is vastgelegd dat iedere werknemer recht heeft op een veilige en gezonde werkplek. In 1861 publiceerde Samuel Senior Coronel...