Seksuele intimidatie op de werkvloer

Stop seksuele intimidatie

25 januari 2022

Seksuele intimidatie op de werkvloer

In de wet staat dat werkgevers de zorgplicht hebben om werknemers een veilige werkomgeving te bieden. In artikel 3 lid 2 van de Arbowet staat dat seksuele intimidatie op de werkvloer voorkomen & bestreden moet worden, dit moet opgenomen zijn in het arbobeleid.

Preventieve maatregelen houden in dat risico’s in kaart gebracht worden doormiddel van een RI&E. Een onderdeel van de RI&E is een Plan van Aanpak. In een Plan van Aanpak kan bijvoorbeeld staan dat een vertrouwenspersoon klachten aanneemt over ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie. Een vertrouwenspersoon kan bescherming borgen & kan een interne of externe partij betreffen.

Repressieve maatregelen kunnen zijn; schorsing of veranderen van functie en arbeidsplaats.

Wanneer er seksuele intimidatie speelt zonder dat hier een melding over wordt gedaan, is het lastig om te signaleren. Om niet verrast te worden en ontwrichting van de organisatie te voorkomen, kan een effectieve preventieve aanpak zijn om periodiek anonieme vragenlijsten te versturen. Opmerkelijke gegevens kunnen er uitgehaald worden. Acteren is hierdoor mogelijk. Voorkom hiermee het afhankelijk zijn van proactieve meldingen door slachtoffers.
Daarnaast kan het sturen op kengetallen inzichten geven. Door actief te monitoren op kengetallen kan je dergelijke meldingen al voor zijn door ongewone situaties tijdig te signaleren. Zijn er om onverklaarbare reden bijvoorbeeld werknemers vertrokken, is de productiviteit verlaagd of verzuimt een medewerker vaak op bepaalde dagen?

Helaas komt seksuele intimidatie voor op het werk. Bescherm uw werknemers en uw organisatie tegen vervelende situaties. Voor meer informatie over vertrouwenspersoon verwijzen wij u graag verder naar onze informatie pagina.

Gerelateerde berichten

Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)? Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een vragenlijst die medewerkers...

Wat is Arbo?

Wat is Arbo? Arbo is de afkorting van ArbeidsOmstandigheden. Hiermee wordt de  ArbeidsOmstandighedenwet of...