Second Opinion

Second Opinion

In de Arbowet staat dat werknemers recht hebben op een second opinion. Een second opinion moet de vraag beantwoorden over arbeidsgezondheidskundige vraagstukken. Wanneer een werknemer twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts, kan de werknemer een second opinion aanvragen van een andere bedrijfsarts. Het doel van een second opinion is om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en medewerkers meer zekerheid te geven over de juistheid van een advies.

Een second opinion moet worden aangevraagd bij de eerste bedrijfsarts. Alleen de werknemer kan dit doen. Een bedrijfsarts kan het verzoek voor een second opinion afwijzen wanneer hij daarvoor zwaarwegende argumenten heeft. Wanneer de eerste bedrijfsarts het verzoek voor een second opinion afwijst op oneigenlijke gronden, kan de werknemer een klacht indienen bij de arbodienst of bedrijfsarts. De kosten voor een second opinion zijn voor rekening van de werkgever.

Het second opinion advies is niet bindend. Het advies van de tweede bedrijfsarts wordt met de werknemer besproken, en met toestemming doorgestuurd naar de eerste bedrijfsarts. Het advies kan geheel, gedeeltelijk of niet overgenomen worden door de eerste bedrijfsarts. Wanneer de second opinion wordt aangevraagd door de werknemer, blijven de huidige afspraken met de eerste bedrijfsarts gewoon doorlopen. Wanneer de werknemer vindt dat de eerste bedrijfsarts te weinig rekening houdt met het advies van de tweede bedrijfsarts, kan men verzoeken verdere begeleiding over te dragen aan een andere bedrijfsarts.

 

Wij zijn via OVAL aangesloten op een landelijke pool bedrijfsartsen.  https://www.bedrijfsartsensecondopinion.nl/

Second Opinion

CONTACT

Heeft u een vraag of bent u geïnteresseerd in onze dienstverlenging, dan kunt u ons contactformulier invullen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

De Wetstraat 130
7551 GC Hengelo

074 – 82 00 357

Contact
Privacy voorwaarden *