Blog & Nieuws

Is een Arbodienst verplicht?

Is een Arbodienst verplicht? Werkgevers dienen de Arbowet na te leven (zorgplicht). Dit houdt in dat er goede arbeidsomstandigheden en verzuimbegeleiding dient te zijn. In art. 14 lid 1 Arbowet staat dat de werkgever zich dient bij te laten staan door een...

Wat is Arbo?

Wat is Arbo? Arbo is de afkorting van ArbeidsOmstandigheden. Hiermee wordt de  ArbeidsOmstandighedenwet of Arbowet bedoelt. In deze wet is vastgelegd dat iedere werknemer recht heeft op een veilige en gezonde werkplek. In 1861 publiceerde Samuel Senior Coronel...

Ontwikkeling telt! Festival

Ontwikkeling telt! Festival

Ontwikkeling telt! Festival Ook dit jaar organiseert de Rijksoverheid en SER het Ontwikkeling Telt! Festival. Op 22 september wordt het evenement online gehouden en op 13 oktober fysiek in Den Haag.Het evenement is voor iedereen die zich inzet voor duurzame...