Blog & Nieuws

Psychosociale problemen voorbeelden

Psychosociale problemen voorbeelden

De 10 meest voorkomende psychosociale problemen voorbeelden op het werk en hoe ze aan te pakken Werk is een essentieel onderdeel van ons leven. Het biedt niet alleen een bron van inkomsten, maar het kan ook een gevoel van voldoening, gemeenschap en persoonlijke groei...

Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)? Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een vragenlijst die medewerkers kunnen invullen. Met dit onderzoek krijgt de organisatie inzichten in de tevredenheid van medewerkers en laat het over een periode een trend zien. Wat...

Verzuim op vakantie?

Verzuim op vakantie? Wat te doen wanneer een medewerker zich ziek meldt op vakantie? Een medewerker kan ziek worden tijdens zijn of haar vakantie. Wij krijgen regelmatig de vraag wat de regels zijn in deze situatie. In dit artikel geven wij op hoofdlijnen een antwoord...

Is een Arbodienst verplicht?

Is een Arbodienst verplicht? Werkgevers dienen de Arbowet na te leven (zorgplicht). Dit houdt in dat er goede arbeidsomstandigheden en verzuimbegeleiding dient te zijn. In art. 14 lid 1 Arbowet staat dat de werkgever zich dient bij te laten staan door een...