Waarom is een RI&E belangrijk?

Lamers Zorg & Arbeid RI&E laten uitvoeren

14 januari 2022

Waarom is een RI&E belangrijk?

Het uitvoeren van een Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is verplicht voor iedere ondernemer met personeel. Met een RI&E wordt er inzicht verkregen in de risico’s die het werk met zich mee brengt.

In Artikel 5 lid 4 van de Arbowet staat dat een RI&E bij (risico)veranderingen actueel moet blijven. Dit houdt in dat het uitvoeren van een RI&E een continue proces is. Om het uitvoeren van een RI&E gemakkelijker te maken, zijn er voor specifieke branches RI&E instrumenten ontwikkeld. Deze instrumenten zijn hier te vinden.

Onderdeel van een RI&E is het Plan Van Aanpak (PVA). Hierin wordt opgenomen welke maatregelen er getroffen worden voor een bepaald risico. Ook de arbeidsongevallen uit het verleden dienen gedocumenteerd te zijn.

Een preventiemedewerker assisteert het management bij het bevorderen en handhaven van de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Zo ondersteund een preventiemedewerker ook de uitvoering van een RI&E en daarmee ook het Plan Van Aanpak. Hierbij kan een preventiemedewerker worden bijgestaan door Arbo deskundigen of een Arbodienst. Een Arbodienst of Arbo deskundige toetst de RI&E en het Plan Van Aanpak.   

De inspectie SZW kan naar een RI&E vragen bij een bedrijfsbezoek. Bij een inspectie kunnen er direct (zonder waarschuwing) boetes uitgeschreven worden. Er is een directe boete voor het ontbreken van een RI&E. De (maximale) boete voor het onvoldoende naleven van de RI&E is €4500,-. De boete voor het niet hebben van een Plan Van Aanpak is €3000,-. Voor tekortkomingen in een Plan Van Aanpak worden ook directe boetes uitgeschreven.

Voor ondernemers met maximaal 40 uur per week aan personeel in dienst (de uren van alle medewerkers bij elkaar) heeft men een checklist ontwikkeld. Deze checklist vindt u hier.  

Met een RI&E wordt er dus inzicht verkregen in risico’s. Door preventieve maatregelen kan het werk gezonder en veiliger gemaakt worden. Het doel van een RI&E is dat alle werknemers continue gezond & veilig kunnen blijven werken.

Wanneer is er bij u voor het laatst een RI&E uitgevoerd?

Gerelateerde berichten

Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)? Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een vragenlijst die medewerkers...

Verzuim op vakantie?

Verzuim op vakantie? Wat te doen wanneer een medewerker zich ziek meldt op vakantie? Een medewerker kan ziek worden...

Is een Arbodienst verplicht?

Is een Arbodienst verplicht? Werkgevers dienen de Arbowet na te leven (zorgplicht). Dit houdt in dat er goede...