Verbod op rookruimtes per 1 januari 2022

Lamers Zorg & Arbeid Rookverbod

7 januari 2022

Verbod op rookruimtes per 1 Januari 2022

Sinds 1 januari 2022 geldt er een rookverbod op de werkplek. In het Nationaal Preventieakkoord staan maatregelen om rookruimtes de komende jaren in alle sectoren te gaan sluiten. Met het verbod op rookruimtes wil de Overheid de drempel om te stoppen met roken zo laag mogelijk maken. De werkgever is verplicht om roken op werkplek te verbieden, omdat iedereen recht heeft op een rookvrije werkplek.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) zegt hierover dat “Iedere Nederlander recht heeft op een gezonde omgeving.”

Er wordt gecontroleerd op naleving van de Tabakswet door de Nederlandse Voedsel -en Warenautoriteit (NVWA). Dit betekend dat de NVWA inspecties gaat uitvoeren en dat men onaangekondigd kan gaan langskomen. Als een werknemer zich niet aan de regels houdt, kan de werkgever een boete krijgen. Daarom is het van belang om een rookverbod in te stellen, aan te duiden en te handhaven. Wijs uw medewerkers erop dat er niet gerookt mag worden op de werkplek door bijvoorbeeld bordjes op te hangen. Meer informatie over de boetes vindt u hier.

Gerelateerde berichten

Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)? Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een vragenlijst die medewerkers...

Verzuim op vakantie?

Verzuim op vakantie? Wat te doen wanneer een medewerker zich ziek meldt op vakantie? Een medewerker kan ziek worden...

Is een Arbodienst verplicht?

Is een Arbodienst verplicht? Werkgevers dienen de Arbowet na te leven (zorgplicht). Dit houdt in dat er goede...