Wat is Arbo?

Wat is Arbo?

14 juli 2022

Wat is Arbo?

Arbo is de afkorting van ArbeidsOmstandigheden. Hiermee wordt de  ArbeidsOmstandighedenwet of Arbowet bedoelt. In deze wet is vastgelegd dat iedere werknemer recht heeft op een veilige en gezonde werkplek.

In 1861 publiceerde Samuel Senior Coronel het boek ‘De gezondheidsleer toegepast top de fabrieksarbeid’. Hiermee werd Samuel Coronel gezien als de grondlegger van de sociale geneeskunde in Nederland.

In 1980 is er in Nederland de ArbeidsOmstandighedenwet tot stand gekomen en vanaf 1983 werd deze wet in Nederland ingevoerd. Hierdoor kregen bedrijven meer verantwoordelijkheden en verplichtingen om veiligheid op de werkvloer te garanderen. Het doel van deze wet is om ongevallen en ziekten door werk, te voorkomen en de algehele gezondheid en veiligheid van alle medewerkers te bevorderen.

De Arbowet is een kaderwet. Dit betekend dat er geen concrete regels in de Arbowet beschreven worden, maar algemene bepalingen en richtlijnen over het arbobeleid in bedrijven. Deze algemene bepalingen zijn uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling. Regels die in het Arbobesluit staan zijn verplicht voor bedrijven. In de Arboregeling staat een verdere uitwerking van het Arbobesluit. De Arboregeling bevat specifieke voorschriften, zoals hoe je met een melding van een ongeval moet omgaan.

De Arbowet is geldend voor alle plekken waar arbeid wordt verricht. Dus ook voor werknemers met een 0-uren contract, verenigingen, stichtingen, deeltijd medewerkers, oproepkrachten en flexwerkers.

In Juli 2017 is er een vernieuwde Arbowet ingegaan. In deze vernieuwing wordt de betrokkenheid van werknemers bij arbodienstverlening vergroot en is de preventiemedewerker nog meer centraal komen te staan, voorkomen is immers beter dan genezen.

Het is verplicht om een arbeidsongeval, hoe klein of groot, te melden. Het is de taak van de preventiemedewerker om dit te doen. Een arbeidsongeval ontstaat vaak door omstandigheden die al jarenlang op de werkvloer bekend zijn. Daarbij is het dan ook zaak dat dit in een RI&E wordt vastgelegd en opgelost.

De Arbowet geeft houvast voor een zo goed mogelijk arbobeleid. Werk brengt altijd risico’s met zich mee. Wanneer arbeidsomstandigheden goed zijn, kan dit bijdragen aan het voorkomen van ziekteverzuim en het verhogen van de welbevinding van personeel.

Gerelateerde berichten

Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)? Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een vragenlijst die medewerkers...

Verzuim op vakantie?

Verzuim op vakantie? Wat te doen wanneer een medewerker zich ziek meldt op vakantie? Een medewerker kan ziek worden...