5 oplossingen voor personeelstekorten

5 duurzame oplossingen voor personeelstekorten

Er staan momenteel meer vacatures open dan dat er werkzoekenden zijn. Door de vergrijzing is de arbeidskrapte structureel. Des te belangrijker om te investeren in personeel & om te kijken naar nog niet optimaal ingezette kansen. In dit artikel geven wij daarom 5 tips die hierbij kunnen helpen.

Niet optimaal ingezet arbeidspotentieel

Een groep van ruim 1,2 miljoen mensen wordt momenteel niet optimaal ingezet op de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan deeltijders die graag meer uren zouden willen maken, langdurige werkzoekenden, 55+ers, mensen met een migratieachtergrond of mensen met een arbeidsbeperking. Deze mensen staan te springen om aan de slag te gaan. Wanneer functies passend zijn voor de desbetreffende is er veel meerwaarde voor beide partijen.

Voor kleinere bedrijven is het misschien niet al te voordehand liggend om te investeren in mensen met een arbeidsbeperking, omdat hier productiviteitsrisico’s aan verbonden zijn. Daarom willen wij op het volgende attenderen.
Er zijn via het UWV verschillende subsidie mogelijkheden. Hierdoor loopt de werkgever een minder financieel risico wanneer het gaat om een werknemer met arbeidsbeperking.
Op deze site van de Rijksoverheid vindt u de lijst met financiële regelingen.

Werk maken van niet optimaal ingezet arbeidspotentieel gaat ook om socialer ondernemen. Meer informatie over diversiteit op de werkvloer is te vinden in deze blogpost op onze site.

Studenten

Door de krapte op de arbeidsmarkt richten veel bedrijven zich op studenten. Studenten zijn flexibel, innovatief & leergierig. Doordat studenten nog naar school gaan doen ze nieuwe kennis op. Kennis in een bepaald vakgebied kan een organisatie ten goede komen. Je bent hierdoor op de hoogte van nieuwe trends & ontwikkelingen. Door deze inzichten kan er vernieuwing ontstaan. Ook kan het helpen bij employer branding. Studenten zijn blij met een kans. Dit kan ervoor zorgen dat ze sneller bij het bedrijf zullen blijven wanneer ze opzoek zijn naar een fulltime baan of dat ze positief over de organisatie zullen praten met andere studenten.

Mogelijkheden tot om-en bijscholing

Bijscholing of omscholing is een noodzaak geworden door alle veranderingen in de maatschappij. Mede hierom is de Overheid begonnen met het STAP-budget. Hierdoor kunnen medewerkers meer eigen regie nemen over hun loopbaanontwikkeling. Werkgevers kunnen medewerkers helpen met het bijscholen of omscholen met het STAP-budget door resterende kosten voor opleidingen te betalen.
Wanneer organisaties bijscholing faciliteren bij hun medewerkers zijn betere competenties binnen het bedrijf een logisch gevolg. Daarnaast raakt personeel ook gemotiveerd.
Wanneer je laat zien dat je in je medewerkers wilt investeren, zal dit positieve imago ook buiten de organisatie rondgaan. Dit helpt om nieuwe medewerkers aan te trekken. Daarnaast zullen huidige werknemers ook makkelijker kunnen doorstromen naar een andere functie binnen de organisatie. Hierdoor gaat er geen talent verloren & worden er flexibele werkteams gecreëerd.

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden verhogen de betrokkenheid. Er zij primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Bij secundaire arbeidsvoorwaarden gaat het bijvoorbeeld om een 13e maand, hybride werken of kinderopvang. Secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn niet verplicht. Bij tertiaire arbeidsvoorwaarden gaat het om een kerstpakket of een bedrijfslunch. Wanneer de secundaire arbeidsvoorwaarden goed zijn, leidt dit tot betere werkprestaties.
Pensioensregelingen blijken uit onderzoek (uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van Indeed) een zeer belangrijke voorwaarde voor medewerkers. Andere zaken die men over het algemeen belangrijk vindt zijn; scholing, een 13e maand, doorgroeimogelijkheden, vakantie/verlofdagen, overwerktoeslag, betaald zorgverlof, flexibele werktijden en bonussen. Ook is uit een ander onderzoek gebleken dat 75% van de werknemers graag werkt voor een werkgever die zich inzet voor maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen.

Aanstellen personeelsverantwoordelijke (HRM)

Een HR manager of personeelsverantwoordelijke kan helpen om meer personeel binnen te halen. Een HR-manager houdt zich o.a. bezig met werving en rekrutering. In het MKB is het niet altijd haalbaar om een HR-manager in dienst te nemen. Er zijn echter ook mogelijkheden om samen te werken met externe HR-bureaus.

Wij hopen u met de bovenstaande tips geïnspireerd te hebben om op een duurzame manier oplossingen te bedenken voor het personeelstekort die het beste passen bij uw organisatie. Heeft u interesse in het aanstellen van een externe HR-medewerker? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Gerelateerde berichten

Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)? Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een vragenlijst die medewerkers...

Ontwikkeling telt! Festival

Ontwikkeling telt! Festival

Ontwikkeling telt! Festival Ook dit jaar organiseert de Rijksoverheid en SER het Ontwikkeling Telt! Festival. Op 22...