5 tips om meer diversiteit binnen uw organisatie te bewerkstelligen

5 tips om meer diversiteit binnen uw organisatie te bewerkstelligen

Diversiteit is een gegeven. De vraag is ‘hoe gaan we hier binnen organisaties mee om?’ In dit artikel geven wij 5 tips om meer diversiteit te bewerkstelligen.

Tip 1: Maak werk van sociaal ondernemen

Prestatieladder socialer ondernemen (PSO) is gericht op arbeidsparticipatie. Het is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO. De prestatieladder is een instrument die kansen biedt en vergroot aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (sociaal inclusief ondernemen). Op deze manier kunnen er nieuwe werkperspectieven gecreëerd worden voor mensen die maar blijven toekijken vanaf de zijlijn.

Voor meer informatie over dit keurmerk verwijzen wij graag door naar de onderstaande video van PSO Nederland.

Wanneer u opzoek bent naar nieuw personeel en graag meer diversiteit wilt binnen uw organisatie, zoek dan bijvoorbeeld nieuw talent via sociale ondernemingen zoals talenttwist.

Tip 2. Wees je bewust van hokjes

Iedereen heeft onbewust vooroordelen. Zo kan er een aanname heersen dat vrouwen beter kunnen zorgen voor kinderen dan mannen, vrouwen met kinderen niet ambitieus zijn of dat mannen hoofdkostwinner horen te zijn. Deze oordelen kunnen doorwerken in de cultuur van een organisatie en diversiteit tegenwerken. Wees je bewust van vooroordelen en probeer voorbij vooroordelen te kijken. Op deze manier wordt er een veilige omgeving gecreëerd waar iedereen erbij hoort en waar iedereen zichzelf kan zijn.

Tip 3. Communiceer bedrijfswaardes intern en extern

Leeftijd is ook een diversiteitsthema. Werknemers uit generaties brengen allemaal specifieke kwaliteiten met zich mee. Volgens dit onderzoek vindt Generatie Z bedrijfswaardes zeer belangrijk. Bedrijven die dit niet begrijpen of communiceren, krijgen last van het niet kunnen behouden of werven van jongere talenten. Gender en etniciteit zijn voor Generatie Z de belangrijkste diversiteitsonderwerpen.

Tip 4. Zoek werknemers met verschillende DISC profielen

Met één iemand op het werk klikt het en met andere mensen totaal niet. Herkenbaar? Waarschijnlijk wel. Dit heeft te maken met DISC profielen. DISC profielen zeggen iets over iemands gedrag, talent en manier van communiceren. Soms kunnen deze stijlen zo haaks op elkaar komen te staan dat er conflictsituaties ontstaan op het werk. Wat heerlijk zou het zijn om te werken met alleen maar mensen die op ons lijken. Toch is het aan te raden om mensen op te zoeken die anders zijn. Je kan elkaar namelijk goed aanvullen en van elkaars verschillen leren. Je collega’s proberen te begrijpen heeft ook te maken met diversiteit. Bedenk dat als het merendeel in de organisatie een groen of geel DISC profiel heeft, het óók belangrijk is om rode en blauwe profielen in de organisatie te hebben. 

Er zijn vier verschillende profielen te onderscheiden; rood, geel, groen en blauw.
De blauwe en rode profielen zijn taakgericht en de groene en gele profielen zijn mensgericht.
Rode profielen en gele profielen zijn daarnaast extravert en groene en blauwe profielen zijn introvert. Voor meer informatie over deze verschillende profielen verwijzen we graag door naar  deze website  en dit boek.

Tip 5. Kijk kritisch naar het diversiteitsbeleid

Diversiteit is meer dan cultuur alleen. Een diversiteitcirkel benoemd alle facetten van diversiteit. Met deze methodiek kijk je vanuit meerdere invalshoeken naar een persoon. Dit instrument laat dus zien welke diversiteit er binnen een organisatie aanwezig is.
De volgende onderdelen worden in de cirkel behandelt:

  1. Sekse/ Gender
  2. Religie & levensbeschouwing
  3. Etniciteit
  4. Seksuele oriëntatie
  5. Levensfase/ generatie
  6. Talent/ handicap
  7. Klasse
  8. Sociale klasse & professionele klasse  

Diversiteit is geen trend, maar een mind-set. Kijk kritisch naar de diversiteitscirkel. Welke diversiteitsonderdelen zijn er nog ondervertegenwoordigd?

We hopen met dit artikel nuttige tips te hebben gegeven over hoe je meer ruimte kan maken voor diversiteit. Onderstaand delen wij graag een video van de SER (Sociaal Economische Raad) die de kracht van diversiteit en inclusie op de werkvloer laat zien.

Gerelateerde berichten

Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)? Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een vragenlijst die medewerkers...