Een groot probleem: financiële stress bij werknemers

Financiële stress

25 april 2022

Een groot probleem: financiële stress bij werknemers

Maar liefst 8% van de huishoudens heeft geregistreerde problematische schulden en 50% van de huishoudens is financieel kwetsbaar. Dit maakt financiële stress een groot maatschappelijk probleem.

De gevolgen

Financiële stress bij werknemers kan leiden tot productiviteitsverlies en ziekteverzuim. Als een werknemer in de schulden komt, kan er beslag gelegd worden op zijn loon. De werkgever is dan verplicht om een deel van het loon van de werknemers rechtstreeks over te maken naar de gerechtsdeurwaarder of invorderingsambtenaar. Er zitten hoge kosten aan het verwerken van loonbeslag, verzuim en productiviteitsverlies.

De signalen

Signalen van geldzorgen bij personeel kunnen zijn:

· Regelmatig kort verzuimen

· Vragen om een voorschot van bijvoorbeeld vakantiegeld

· Het niet meedoen met sociale activiteiten

· Concentratieproblemen op het werk

· Sterke stressgevoeligheid

Wat kan je als werkgever doen?

Vaak is de schaamte voor financiële problemen hoog, waardoor men minder snel aan de bel trekt. Daarom is het belangrijk om te faciliteren in plaats van reactief te reageren. Preventieve maatregelen kunnen helpen om financiële stress te voorkomen of aan te pakken. Wij merken dat budget coaching hier erg goed bij kan helpen.

Helpt u als werkgever mee met het onderzoek?

Oval, VNO-NCW, MKB-Nederland, SchuldenlabNL en Deloitte hebben de handen ineen geslagen om onderzoek te doen naar de financiële gezondheid van medewerkers.

Als lid van brancheorganisatie Oval, stellen wij uw medewerking aan dit onderzoek als werkgever zeer op prijs. Om een goed beeld te kunnen krijgen, is het voor het onderzoek van belang dat werkgevers uit zoveel mogelijk bedrijven en sectoren de enquête invullen. Via de onderstaande link kunt u het formulier anoniem invullen.

https://deloittenl.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_37CH569VgVnHLwO

Heeft u vragen over mogelijkheden om budget coaching in te zetten binnen uw bedrijf? Neem dan vooral contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Gerelateerde berichten

Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)? Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een vragenlijst die medewerkers...