Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

psychosociale arbeidsbelasting psa

27 maart 2023

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een vragenlijst die medewerkers kunnen invullen. Met dit onderzoek krijgt de organisatie inzichten in de tevredenheid van medewerkers en laat het over een periode een trend zien.

Wat is het doel van een MTO?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek heeft als doel om de tevredenheid van medewerkers te meten en indien nodig, te verbeteren. Je krijgt inzichten in wat er nou eigenlijk allemaal speelt in de organisatie. Hierbij kan de organisatie zien wat er wel goed gaat en wat juist niet. Met inzichten alleen ben je er natuurlijk nog niet. Het doel van een MTO is naast inzicht krijgen, ook om concrete acties te ondernemen. Er moet dus voorkomen worden dat er niets met de uitkomst van het MTO gebeurt. In gesprek gaan met medewerkers en een actieplan opzetten is zeker net zo belangrijk.  

Voorkomen van personeelsverloop

Er is sprake van personeelsverloop wanneer er wisseling is van medewerkers binnen een organisatie. Dit kan bijvoorbeeld als reden hebben; vroegtijdig vertrek, ziekte en pensioen. Er is extern verloop (wanneer een werknemer de organisatie verlaat) en er is intern verloop (wanneer er een functieverandering plaats vindt). Met een medewerkerstevredenheidsonderzoek kan je inzicht krijgen in het mogelijke personeelsverloop. Zijn in verhouding veel medewerkers bijvoorbeeld actief met solliciteren buiten het bedrijf? Dan is inzicht krijgen in waarom deze medewerkers dit doen, erg belangrijk om personeelsverloop zo veel mogelijk te voorkomen.
Er is momenteel sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Daarom is het voor veel bedrijven belangrijk om medewerkers binnen te houden. Inzichten uit een MTO kan hier dus bij helpen.

Preventie verzuim

Bij het aanpakken van ziekteverzuim werkt preventie het allerbeste. Voorkomen is beter dan genezen! Gelukkige en bevlogen werknemers zijn minder vaak ziek.Een MTO kan een onderdeel zijn van een preventief medisch onderzoek (PMO). Met inzichten uit een PMO krijgt u de mogelijkheid om de werksituatie te verbeteren. Het onderzoek gaat in op zaken als gezondheid, vitaliteit en leefstijl. Het aanbieden van een PMO is wettelijk verplicht.

Bevorderen van vitaliteit & gezondheid

Een MTO kan ook ingezet worden om de werksituatie te bevorderen in plaats van zaken te voorkomen of te herstellen. Wanneer de resultaten van het onderzoek positief zijn, kan er ook geacteerd worden vanuit een positieve mentaliteit ‘Hoe kunnen we het nog beter doen?’. Hierbij wordt er vanuit een amplitie bril naar de situatie gekeken. Lees meer over wat amplitie precies is op deze pagina. Wanneer er vanuit amplitie gewerkt wordt, leidt dit tot meer werkplezier, gezondheid en motivatie en ook tot minder verzuim en verloop.
In welke situatie uw organisatie ook zit; veel verzuim of verloop, minder betrokken medewerkers, of een uitstekend werkplezier en motivatie, een MTO kan u helpen om een dialoog aan te gaan. Hierbij maakt het niet uit of u nou gericht bent op curatie, preventie of bevordering! 

Interesse in het uitvoeren van een MTO?

Wij bieden onze arbocontract klanten verschillende soorten vragenlijsten aan. Eén van deze vragenlijsten is het MTO. Wij helpen u ook op weg bij de uitvoering ervan. Onze casemanagers hebben namelijk ook veel HR-ervaring waardoor ze het project uitstekend kunnen managen. Daarnaast hebben onze deskundigen veel ervaring, en kunnen ze u naar aanleiding van de onderzoeksresultaten, het juiste advies aanbieden. Hierdoor zijn er korte lijnen tussen de inzichten uit de onderzoekresultaten en de oplossingen en/of adviezen! Wij kennen uw organisatie en weten wat er speelt, daarom kunnen wij écht naar uw behoeftes kijken en maatwerk leveren. Bent u klant bij ons en heeft u interesse in het uitvoeren van een MTO? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder!

Gerelateerde berichten

Verzuim op vakantie?

Verzuim op vakantie? Wat te doen wanneer een medewerker zich ziek meldt op vakantie? Een medewerker kan ziek worden...