De Week van de Werkstress 2023

14 november 2023

Het Effect van Stress op Verzuim in Nederland

In Nederland wordt de impact van stress op het arbeidsverzuim steeds meer erkend als een serieuze kwestie die niet alleen de gezondheid van werknemers beïnvloedt, maar ook aanzienlijke gevolgen heeft voor de productiviteit van bedrijven en de economie als geheel. Stress op de werkvloer kan leiden tot diverse gezondheidsproblemen en is een belangrijke factor achter het toenemende aantal ziekmeldingen.

Een van de directe gevolgen van werkgerelateerde stress is het verhoogde verzuim van werknemers. Stress kan leiden tot fysieke en mentale uitputting, wat resulteert in frequenter ziekteverzuim. Werknemers die langdurig aan hoge niveaus van stress worden blootgesteld, lopen een verhoogd risico op burn-out, depressie en andere psychische aandoeningen die het vermogen om te werken aanzienlijk beïnvloeden.

Volgens statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft het verzuim als gevolg van psychische klachten de afgelopen jaren een alarmerende stijging laten zien. Werknemers melden zich steeds vaker ziek vanwege stress-gerelateerde problemen. Deze trend heeft niet alleen impact op individuele werknemers, maar heeft ook financiële gevolgen voor werkgevers en de samenleving als geheel.

Werkgevers staan onder druk om effectieve maatregelen te nemen om stress op de werkvloer te verminderen en de mentale gezondheid van hun werknemers te waarborgen. Bedrijven die proactief investeren in welzijnsprogramma’s, flexibele werktijden, en ondersteuning voor stressmanagement, merken vaak een afname van het verzuim en een toename van de tevredenheid en betrokkenheid van werknemers.

Met onze Stress Scan (PSA) kunt u werkdruk, werkstress en burn-out tijdig signaleren. Deze scan is er op gericht om vast te stellen of (oorzaken van) psychosociale arbeidsbelasting (PSA) nader onderzocht moet worden of dat er actie moet worden ondernomen. Het spoort vroegtijdig symptomen van stress en een burn-out op en is een concreet signaleringsinstrument voor de ervaren werkdruk van medewerkers. Een PSA is wettelijk verplicht!

Meer informatie over deze scan vindt u op deze pagina: Stress scan (PSA) | Lamers Zorg & Arbeid (lamerszorgenarbeid.nl)

De Nederlandse overheid onderkent ook het belang van het aanpakken van stress op de werkvloer en heeft verschillende initiatieven gestart om bewustzijn te vergroten en werkgevers te stimuleren om een gezonde werkomgeving te bevorderen. Het is duidelijk dat het effect van stress op verzuim een complex probleem is dat vraagt om samenwerking tussen werkgevers, werknemers, en beleidsmakers om duurzame oplossingen te vinden en een gezonde arbeidscultuur te bevorderen.
Vanuit Oval worden er verschillende events georganiseerd. Bekijk ze via deze pagina: Events | Week van de Werkstress (wvdws.nl).

Gerelateerde berichten

Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)? Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een vragenlijst die medewerkers...