Een externe of interne vertrouwenspersoon?

Vertrouwenspersoon Lamers Zorg & Arbeid

18 februari 2022

Wat zijn de verschillen tussen een externe en interne vertrouwenspersoon?

Wat doet een vertrouwenspersoon

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen werknemer met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf.
Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

  •  agressie en geweld
  • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
  • pesten
  • discriminatie

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.

Bedrijven kunnen, in overleg met de ondernemingsraad, kiezen voor een interne of externe vertrouwenspersoon:

buiten het bedrijf: bijvoorbeeld via de arbodienstverlener of brancheorganisatie;

binnen het bedrijf: een eigen medewerker die opgeleid wordt tot vertrouwenspersoon of speciaal hiervoor is aangesteld (vooral bij grote organisaties).

Voordelen en nadelen van een interne vertrouwenspersoon

Veel organisaties kiezen voor een interne vertrouwenspersoon. Dit is iemand die werkzaam is binnen de organisatie.
De voordelen van een interne vertrouwenspersoon zijn dat de vertrouwenspersoon de bedrijfscultuur, organisatie en de medewerkers al kent. Hierdoor kunnen problemen eerder gesignaleerd worden. Daarnaast zijn vertrouwenspersonen makkelijker te vinden, collega’s weten wie ze moeten aanspreken. De drempel is lager om naar de vertrouwenspersoon te gaan.
Het nadeel van het intern aanstellen van een vertrouwenspersoon is dat er bedenkelijke situaties kunnen ontstaan waarbij werknemers zich bijvoorbeeld niet durven te melden bij de desbetreffende persoon, de onafhankelijkheid kan onder druk komen te staan of de interne vertrouwenspersoon kan de omgangsvormen als normaal gaan ervaren en hierdoor niet meer objectief ongewenst gedrag signaleren. Daarnaast kan de activiteit lastig te combineren zijn met andere werkzaamheden. Tot slot is een ander nadeel de kosten voor opleiding en bijscholing.

Voordelen en nadelen van een externe vertrouwenspersoon

De voordelen van een externe vertrouwenspersoon is dat men objectief kan beoordelen. Juist omdat er geen binding is met de betreffende organisatie. Daarbij komt dat externe vertrouwenspersonen hun beroep als deskundige uitoefenen. Er kan makkelijker een vervanger geregeld worden bij afwezigheid zonder dat hier kosten voor bijscholing of een opleiding bij komen kijken. Een externe vertrouwenspersoon zal op een neutrale manier naar de bedrijfscultuur kijken en de melder en het bedrijf helpen met het vinden van een oplossing.

Het nadeel van het extern aanstellen van een vertrouwenspersoon is dat de vertrouwenspersoon minder vindbaar is voor de medewerkers. Het kost hierdoor meer moeite. Bovendien kost het meer tijd voordat een vertrouwenspersoon de bedrijfscultuur leert kennen.

Heeft u nog geen interne of externe vertrouwenspersoon aangesteld? Wij helpen u graag verder. U kunt contact met ons opnemen via de telefoon of de e-mail.

Bel ons op 074-82 00 357

Gerelateerde berichten

Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een tevredenheidsonderzoek (MTO)?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)? Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een vragenlijst die medewerkers...

Wat is Arbo?

Wat is Arbo? Arbo is de afkorting van ArbeidsOmstandigheden. Hiermee wordt de  ArbeidsOmstandighedenwet of...