Personal Health Scan (Vragenlijsten)

Personal Health Scan (E-PMO)

Ziekteverzuim en productiviteitsverlies zorgen in het bedrijfsleven voor enorme kosten, die kunnen oplopen tot tientallen miljoenen euro’s per jaar. Daarnaast vergrijst de beroepsbevolking door de stijging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar. Het is dus belangrijk, nu én in de toekomst, om medewerkers zo lang mogelijk gezond, fit en productief te houden. Daar helpt de Personal health scan als E-PMO* bij.

De Personal health scan brengt de leefstijl, gezondheidssituatie, fysieke en mentale welzijn van uw medewerkers in kaart.Het geeft u inzicht in de gezondheid van de organisatie en de data die kan helpen bij het verlagen van het verzuim. Daarnaast ontvangen uw medewerkers persoonlijk advies waarmee ze zelf direct aan de slag kunnen om de eigen gezondheid te verbeteren.

E-PMO staat voor: Elektronisch (Online) Preventief Medisch Onderzoek en is een snel en praktisch alternatief voor het reguliere PMO.

Waarom is het verplicht om een E-PMO aan te bieden als werkgever?

Omdat dit is opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet, ook wel Arbowet. In artikel 18 staat dat werkgevers hun werknemers periodiek een onderzoek moeten aanbieden die in kaart brengt wat de gezondheidsrisico’s zijn die de arbeid met zich meebrengt en hoe dit te voorkomen of te beperken is.

De modules

De Personal Health Scan is modulair opgebouwd. U kunt zich verschillende modules kiezen die interessant zijn voor uw organisatie. U kunt kiezen uit de modules: Algemene Gezondheid, Fysiek werkvermogen, Stressmanagement, Beweging, Roken, Alcohol, Voeding, Ontspanning, Slaap en Werkbevlogenheid. 

Onderstaand worden de verschillende modules verder toegelicht. 

Personal Health Scan Modules

Algemene gezondheid

RAND 36: De algemene gezondheidstoestand is een belangrijke indicator voor de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid van jouw medewerkers. Deze vragenlijst geeft jou en ons de mogelijkheid om aandachtspunten snel en eenvoudig te signaleren. Een aantal onderdelen komen aan bod waaronder: het fysieke en sociale functioneren, welzijn en gezondheidsbeleving. Kwaliteit van leven wordt hieraan gerelateerd, maar dit is subjectief. Het gaat om hoe jouw medewerkers zijn/haar gezondheidstoestand ervaren.

Fysiek werkvermogen

Onder fysiek werkvermogen wordt verstaan: de mate waarin een werknemer lichamelijk in staat is om zijn of haar werk uit te voeren. Het fysieke werkvermogen staat in relatie tot de aard van iemands werk. De belasting van het werk op de werknemer heeft invloed op de kans tot uitval. Fysiek werkvermogen heeft een voorspellend vermogen voor verzuim. Verminderd werkvermogen voorspelt sterker langdurig verzuim en een groter productiviteitsverlies. Het is daarom belangrijk om bij fysiek zware functies het werkvermogen van medewerkers goed te monitoren en waar nodig te interveniëren.

Stressmanagement

Deze module geeft mensen meer inzicht in de mate van stress die op dat moment ervaren wordt. Spanning en stress ervaart iedereen van tijd tot tijd. Onvoldoende spanning, stress en uitdaging is niet goed; dan komt niet naar boven wat iemand werkelijk kan. Echter, teveel spanning en stress schaadt de gezondheid en tast de werkeffectiviteit aan. Deze vragenlijst helpt deelnemers na te denken over het eigen stressniveau. Er wordt, met name gekeken naar klachten die een directe relatie heeft met te veel spanning en stress. Na het invullen van deze vragenlijst ontvangt de deelnemer direct advies inzake zijn/haar eigen situatie.

Beweging

Medewerkers die regelmatig bewegen, hebben minder kans op fysieke klachten, hart- en vaatziekten. Daarnaast heeft het bewegen een positief effect op de lichamelijke en mentale belastbaarheid. In Nederland hanteren wij twee normen om te bepalen of iemand voldoende lichaamsbeweging krijgt. medewerkers voldoen aan de ‘Nederlandse Norm Gezond Bewegen’ (NNGB) wanneer zij op minstens 5 dagen in de week, minimaal 30 minuten per dag matig intensief actief zijn. De NNGB is vooral gericht op het onderhouden van gezondheid op de lange termijn. De sportnorm staat voor minimaal 3 dagen per week, 20 minuten intensieve lichamelijke activiteit. De sportnorm, ook wel bekend als fitnorm, is gericht op het onderhouden van fysieke fitheid, uithoudingsvermogen en kracht. Erg belangrijk dus voor mensen met een fysiek belastend beroep.

Roken
Alcohol

Drankgebruik tijdens, voor of na het werk veroorzaakt verzuim, bedrijfsongevallen, productiefouten en een verslechtering van de werksfeer. medewerkers in lagere functies verzuimen bij alcoholproblemen eerder dan medewerkers in hogere functies. Excessief alcoholgebruik komt relatief veel voor. Naar schatting drinkt 20% van de gehele beroepsbevolking excessief. Bij overmatig alcoholgebruik binnen jouw organisatie is het van belang aandacht aan het onderwerp te schenken. Maak de problematiek bespreekbaar en schakel waar nodig hulp in van professionals.

Voeding

Een gezond en gevarieerd voedingspatroon zorgt ervoor dat het lichaam zichzelf kan herstellen waardoor men zich fit en lekker voelt. De juiste balans tussen fruit, groenten, granen, vis en water is hierin het belangrijkst. Op deze manier worden veel aandoeningen zoals verkoudheid, pijnlijke botten en spieren voorkomen. Een ongezond voedingspatroon hangt sterk samen met verschillende gezondheidsklachten. Zo is er een verband tussen slechte eetgewoonten en diabetes, obesitas en een verhoogd cholesterol.

Ontspanning

De meeste mensen zijn altijd druk. Verplichtingen hier, afspraken daar, deadlines, etc. We leggen de lat hoog en vergen veel van onszelf. Maar helaas zijn medewerkers geen supermensen en bezitten ze geen speciale krachten die ze moeiteloos overal doorheen helpen. Wat ze wél door drukke tijden heen kan helpen, zijn momenten van rust en ontspanning. Hoe goed medewerkers in staat zijn om te kunnen ontspannen wordt met dit onderdeel in kaart gebracht.

Slaap

Slaaptekort is een groeiend probleem. Gevolgen hiervan zijn; vermoeidheid, obesitas en depressies. Een groot deel van de bevolking heeft last van slaapproblemen. Stress, een ongezonde leefstijl en de toenemende ’24-uurs economie’ spelen hierin een grote rol. Onvoldoende slaap heeft niet alleen effect op de alertheid van medewerkers maar ook op de algehele gezondheid. Mensen die onvoldoende slaap krijgen hebben meer behoefte aan zoet en vet eten. Een langere tijd te weinig slapen, kan dezelfde effecten veroorzaken als diabetes.

Werkbevlogenheid

Kenmerkend voor een bevlogen medewerker is dat hij of zij over veel energie beschikt, enthousiast is en lang en onvermoeibaar kan doorwerken. Een bevlogen medewerker is bereid om energie in het werk te steken, is betrokken bij het werk en de organisatie, houdt vol bij problemen en gaat op een plezierige wijze op in het werk. Het zijn vaak de enthousiaste en proactieve collega’s waarvan de positieve instelling opvalt. Zij zetten zich zichtbaar in en behalen vaak mooie resultaten.

Vertrouwenspersoon Lamers Zorg & Arbeid

Online Dashboard

Na het uitvoeren van het onderzoek krijgt u van ons standaard een globaal overzicht van de resultaten per module in een PDF document.

Wilt u per vraag de resultaten zien? Dat kan via ons online dashboard. In het dashboard ziet u data per vraag, hierdoor krijgt u diepere inzichten. 

Offerte Personal Health Scan

Vragenlijsten Personal Health Scan

Via dit formulier kunt u een offerte voor de Personal Health Scan vragenlijst bij ons opvragen

Personal Health Scan modules

CONTACT

Heeft u een vraag of bent u geïnteresseerd in onze dienstverlenging, dan kunt u ons contactformulier invullen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

De Wetstraat 130
7551 GC Hengelo

074 – 82 00 357