Medewerker Tevredenheidsonderzoek (Vragenlijsten)

Medewerker tevredenheidonderzoek (MTO)

Wat gaat goed en waar is er ruimte voor verbetering?
Met deze scan krijgt u inzicht en advies in verbeteringen op individueel-, team- en organisatieniveau. De scan genereerd data op verschillende essentiële organisatie thema’s. Denk aan de tevredenheid, waardering van leidinggevenden, beoordeling van de werkvoorwaarden maar minsten zo belangrijk: hoe bevlogen zijn ze aan het werk en hoe verbonden voelen zij zich met de organisatie.
Feedback van uw eigen medewerkers is onmisbaar als u vooruit wilt met uw organisatie, immers weten zij als geen ander wat beter, sneller of anders kan.

De modules

Het MTO is modulair opgebouwd. U kunt zich verschillende modules kiezen die interessant zijn voor uw organisatie. U kunt kiezen uit de modules: Functie, Werkbeleving, Samenwerking en werksfeer, Leidinggevende, Organisatie als geheel, Communicatie en informatieverstrekking, Directie/ managementteam, Arbeidsomstandigheden, Arbeidsvoorwaarden, Opleiding en persoonlijke ontwikkeling, Loyaliteit en Binding. 

Onderstaand worden de verschillende modules verder toegelicht. 

MTO Modules

Functie

De functie van een medewerker kan gedurende de tijd veranderen. Verandering in het werk of in de omgeving kunnen invloed hebben op de ervaringen van de medewerker. Zo kan het werk als minder plezierig of minder uitdagend worden ervaren. Medewerkers die plezier en voldoening halen uit hun werk, zijn effectiever en houden het werk langer vol. Een belangrijk onderdeel van de inzetbaarheid is dan ook het kunnen uitvoeren van werk dat bij mensen past en waarin mensen worden uitgedaagd.

.

Werkbeleving

Voor het tijdig signaleren van werkdruk kunnen werkgevers deze vragenlijst inzetten. Werkdruk is de druk die een medewerker op het werk ervaart. Onder druk verstaan we het moeten voltooien van een bepaald aantal taken naar behoren in een bepaalde tijd. Deze druk kan soms teveel worden, wat het risico op bijvoorbeeld slordig werk verhoogd en zelfs kan leiden tot uitval van de medewerker. Deze vragenlijst is een betrouwbare graadmeter voor het in kaart brengen van werkdruk bij medewerkers.

Samenwerking en werksfeer

In elke samenwerking wordt zowel feedback gegeven als ontvangen. Vaak is dit een lastig onderwerp en komt het lang niet altijd de samenwerking ten goede. Wanneer er ruimte binnen teams is voor positieve kritiek leidt dit niet alleen tot een goede werksfeer maar ook tot een beter proces, product en dienstverlening. Hoe deze samenwerking wordt ervaren door de werknemer wordt onderzocht.

Leidinggevende

Leidinggeven aan een groep mensen is een gecompliceerde taak. Een van de belangrijkste taken van een leidinggevende is het motiveren van medewerkers en het zijn van een aanspreekpunt. Het moet duidelijk zijn voor een werknemer wat precies zijn of haar taken zijn en waarom dit belangrijk is voor de gehele organisatie. Schiet een leidinggevende op verschillende vlakken tekort, dan kan dit grote invloed hebben op de kwaliteit van het werk en de tevredenheid onder medewerkers.

Organisatie als geheel

Organisaties met medewerkers die niet alleen trots zijn op het geleverde werk, maar ook op het bedrijf zelf, renderen aanzienlijk beter. Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal en het visitekaartje van het bedrijf. Verbondenheid met collega’s en met het bedrijf heeft daarnaast een enorm positief effect op het verzuim.

Communicatie en informatieverstrekking

De kwaliteit van de interne communicatie is een vitale factor in jouw tevredenheid. Interne communicatie is geen tijdelijke factor, maar is voortdurend van belang. Veel bedrijven vergeten te zorgen voor intern draagvlak. Zeker bij grotere organisaties is het lastig om iedereen op de hoogte te houden van het beleid. Jouw tevredenheid over de interne communicatie wordt middels deze vragenlijst in kaart gebracht.

Directie/ managementteam

Een goed functionerend managementteam of directieteam is in staat om medewerkers te stimuleren en inspireren. Het kan de motivatie, betrokkenheid, prestaties en productiviteit verhogen. Aan de andere kant kan een middelmatig of slecht functionerend MT of DT desastreuze gevolgen hebben op de motivatie en betrokkenheid van medewerkers. Middels dit onderzoek wordt de tevredenheid over het management en/of directie anoniem getoetst.

Arbeidsomstandigheden

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk. Blijvende aandacht hiervoor betaalt zich terug in werkplezier, laag verzuim, een hoge tevredenheid en een vitale organisatie. Goede en gezonde arbeidsomstandigheden zijn niet alleen wettelijk verplicht, maar dus ook voordelig voor de werkgever én werknemer. Daarnaast kan een veilige en gezonde werkomgeving veel persoonlijk leed voorkomen. Hoe de arbeidsomstandigheden worden ervaren binnen jouw organisatie, wordt met deze vragenlijst in beeld gebracht.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn een belangrijk onderdeel van de werkomstandigheden. Een van de primaire arbeidsvoorwaarden is de financiële beloning die aan het verrichte werk is verbonden, ofwel loon. Wanneer het verrichte werk niet overeenstemming is met het loon, kan dit tot ontevredenheid en een gebrek aan waardering leiden. Secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen per organisatie sterk verschillen. Met deze module krijg je inzicht in welke mate de medewerkers tevreden zijn over hun arbeidsvoorwaarden.

Opleiding en persoonlijke ontwikkeling

Het aanbieden van mogelijkheden om door te groeien en je als medewerker verder te kunnen ontwikkelen is enorm belangrijk. Helemaal voor een snel groeiende of veranderende organisatie die het verzuim en verloop wil terugdringen. Een ander groot voordeel van ontwikkelende medewerkers is dat zij breed inzetbaar zijn, waardoor mutaties en ziektegevallen goed opgevangen kunnen worden. medewerkers die zich kunnen ontwikkelen en doorgroeien zijn daarnaast meer tevreden.

Loyaliteit

Loyaliteit is een belangrijk begrip geworden binnen organisaties. Logisch ook, want hoe groter de mate van betrokkenheid, hoe groter de winst voor de organisatie. Belangrijk om eens stil te staan bij het begrip loyaliteit van personeel. Simpel gezegd: het personeel moet het gevoel krijgen dat de organisatie het beste met hen voorheeft, waardoor zij hun best blijven doen en niet een andere baan (gaan) zoeken.

Binding

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal en het visitekaartje van het bedrijf. Verbondenheid met collega’s en met het bedrijf heeft daarnaast een enorm positief effect op het verloop. Hoe groter de tevredenheid onder medewerkers is, hoe groter de drempel om van baan te wisselen.

mto

Online Dashboard

Na het uitvoeren van het onderzoek krijgt u van ons standaard een globaal overzicht van de resultaten per module. Wilt u per vraag de resultaten zien? Dat kan via ons online dashboard. In het dashboard ziet u data per vraag, hierdoor krijgt u diepere inzichten. 

Offerte MTO

Vragenlijsten MTO

Via dit formulier kunt u een offerte voor de MTO vragenlijst bij ons opvragen

MTO modules

CONTACT

Heeft u een vraag of bent u geïnteresseerd in onze dienstverlenging, dan kunt u ons contactformulier invullen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

De Wetstraat 130
7551 GC Hengelo

074 – 82 00 357