Employability scan (Vragenlijsten)

Employability scan

Hoe goed iemand – zowel geestelijk als lichamelijk – zijn eigen werk kan doen, wordt “employability” ofwel het werkvermogen genoemd. Het werkvermogen is een basisvoorwaarde voor het welbevinden van werknemers. De belasting van het werk op de werknemer heeft invloed op de kans tot uitval. Deze scan heeft een voorspellend vermogen voor verzuim en productiviteitsverlies.

Deze scan zorgt voor concrete inzichten en praktische adviezen waarmee duurzame maatregelen getroffen kunnen worden om de employability te verbeteren. Investeringen in het onderhouden en verbeteren van het werkvermogen hebben een positief effect op het voorkomen van langdurig uitval en arbeidsongeschiktheid. Werknemers blijven langer en gezonder aan het werk.

De soorten scans

 U kunt verschillende scans kiezen die interessant zijn voor uw organisatie. U kunt kiezen uit de scans: Persoonlijke inzetbaarheidsscan of de Vitaliteitsmonitor. Het is niet aan te bevelen om deze twee scans te combineren.

Onderstaand worden de verschillende scans verder toegelicht. 

Employability Scan 

Persoonlijke inzetbaarheidsscan

De Persoonlijke inzetbaarheidsscan meet de duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen jouw organisatie. Veel organisaties hebben behoefte aan inzicht in hoe het ervoor staat met duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. De Persoonlijke inzetbaarheidsscan geeft inzicht in belangrijke kernonderdelen van duurzame inzetbaarheid zoals gezondheid en energie, kennis en vaardigheden, motivatie en betrokkenheid en werk-privé balans van medewerkers. Daarnaast wordt gevraagd naar huidig en toekomstig functioneren van medewerkers, en persoonlijk leiderschap in het werken aan de eigen ontwikkeling. Medewerkers krijgen na het invullen de eigen resultaten teruggekoppeld met een uitleg van hun score en adviezen op basis van hun score. Dit zorgt voor inzicht in de eigen duurzame inzetbaarheid en geeft aanknopingspunten voor verbetering. Als organisatie krijg je een terugkoppeling van de scores op de verschillende onderdelen. Zo zie je bijvoorbeeld welk percentage van de medewerkers in het rood scoren wat betreft hun fysieke gezondheid, of de aansluiting van hun kennis en vaardigheden op hun huidige werk. Dit geeft mooie inzichten voor verbetering in de duurzame inzetbaarheid.

Vitaliteitsmonitor

Vitale medewerkers bruisen van de energie, hebben het vermogen om na een negatieve gebeurtenis het leven weer op te pakken en zijn gemotiveerd in de uitoefening van hun werk en in het participeren in de samenleving. Vitale medewerkers zijn productiever, zorgen voor meer tevreden klanten, hebben minder ziekteverzuim, en een lage uitstroom.

Deze vragenlijst meet de algemene vitaliteit van medewerkers op drie onderdelen; energie, motivatie en veerkracht, waarbij energie wordt gekenmerkt door zich energiek voelen, motivatie door doelen te stellen in het leven, en veerkracht het vermogen om met dagelijkse problemen en uitdagingen van het leven om te gaan. Medewerkers krijgen na het invullen van de vragen hun scores teruggekoppeld in een persoonlijke dashboard. Management en/of HR krijgt een uitgebreide terugkoppeling van de scores op verschillende niveaus (afdeling, functie, geslacht, etc.).

Wat is amplitie?

Online Dashboard

Na het uitvoeren van het onderzoek krijgt u van ons standaard een globaal overzicht van de resultaten per module in een PDF document.

Wilt u per vraag de resultaten zien? Dat kan via ons online dashboard. In het dashboard ziet u data per vraag, hierdoor krijgt u diepere inzichten. 

Offerte Employability Scan

Vragenlijsten Employability Scan 

Via dit formulier kunt u een offerte voor de Employability Scan vragenlijst bij ons opvragen

Employability Scan 

CONTACT

Heeft u een vraag of bent u geïnteresseerd in onze dienstverlenging, dan kunt u ons contactformulier invullen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

De Wetstraat 130
7551 GC Hengelo

074 – 82 00 357