Psychosociale arbeidsbelasting | PSA |

Onze PSA scan

Voor het tijdig signaleren van werkdruk, werkstress en burn-out. De scan is er op gericht om vast te stellen of (oorzaken van) psychosociale arbeidsbelasting (PSA) nader onderzocht moet worden of dat er actie moet worden ondernomen. Het spoort vroegtijdig symptomen van stress en een burn-out op en is een concreet signaleringsinstrument voor de ervaren werkdruk van medewerkers.

STAP-budget

Psychosociale arbeidsbelasting, PSA

Spanning en stress ervaart iedereen van tijd tot tijd. Onvoldoende spanning, stress en uitdaging is ook niet goed; dan komt niet naar boven wat iemand werkelijk kan. Echter, teveel werkdruk en stress schaadt de gezondheid en tast de werkeffectiviteit aan. Deze scan helpt jouw medewerkers na te denken over het eigen stressniveau. Na het invullen van deze scan ontvangt jouw medewerker direct advies inzake zijn/haar eigen situatie middels een online persoonlijke terugkoppeling.

PSA onderzoek is wettelijk verplicht!

In de Arbowet (sinds 2007) wordt werkdruk en werkstress beschouwd als psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Alle arbeidsrisico’s en de daarbij behorende beheersmaatregelen in een bedrijf moeten beschreven worden in de zogenaamde risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Dat geldt ook voor psychosociale arbeidsbelasting. De Arbowet stelt verder dat de werkgever een beleid moet voeren dat gericht is op voorkoming en, indien dit niet mogelijk is, beperking van PSA. Noodzakelijke verbeteringen dienen opgenomen te worden in een plan van aanpak. De Stress scan kan in deze prima als (één van de) meetinstrument(en) worden toegepast om de arbeidsomstandigheden zoals werkdruk in kaart te brengen.

De soorten modules

Het PSA onderzoek is modulair opgebouwd. U kunt verschillende modules kiezen die interessant zijn voor uw organisatie. U kunt kiezen uit de modules: Werkdruk en werkhoeveelheid, Regelmogelijkheden, Pulse – Werk-privé balans, Pulse – Financiële situatie, Pulse – Mantelzorg, Pulse – Mentaal werkvermogen, Stress- en spanningsmeter, Grensoverschrijdend gedrag en Psychologische veiligheid.

Onderstaand worden de verschillende scans verder toegelicht. 

PSA Onderzoek modules 

Werkdruk en werkhoeveelheid

Werkdruk is niet hetzelfde als werkstress. Werkdruk is vooral een tijdsprobleem. Te hoge werkdruk is: als je een langere tijd niet, of met moeite, binnen de beschikbare tijd kan voldoen aan de eisen die aan jou gesteld worden. Als je een te hoge werkdruk ervaart, is dat niet alleen vervelend, maar op den duur ook slecht voor de gezondheid van de werknemer. Werkstress, fysieke klachten, burn-outklachten en/of hart- en vaatziekten: allemaal voorbeelden van klachten die samenhangen met werkdruk. Af en toe een hoge werkdruk hoeft natuurlijk niet erg te zijn. Problemen ontstaan als werkdruk vaak of lange tijd te hoog is.

Regelmogelijkheden

Middels deze module wordt het concept regelmogelijkheden en autonomie gemeten. Het laat zien hoe autonoom iemand zich voelt en gedraagt in zijn werk. Autonomie in de werksfeer, of makkelijker gezegd ‘regelmogelijkheden’, verwijst naar de mate van vrijheid die medewerkers ervaren als ze aan het werk zijn. Het is de mogelijkheid om zelf je werk in te delen en te organiseren en om zelf problemen op te lossen. Het gaat dus eigenlijk om een stuk regie in het werk. Mensen die hoog scoren, ervaren veel vrijheid in hun werk, kunnen hun pauzes zelf bepalen, en bepalen zelf hun tempo. Mensen die laag scoren, ervaren weinig regelmogelijkheden. Meer regelmogelijkheden op het werk heeft niet alleen voordelen voor de medewerkers, maar ook voor de organisatie. Medewerkers met meer vrijheid krijgen meer gedaan. De productiviteit gaat omhoog. Bovendien hebben ze een groter verantwoordelijkheidsgevoel voor de kwaliteit van het werk dat ze leveren.

Pulse - Werk-privé balans

Een goede werk-privé balans is belangrijk voor medewerkers omdat het bijdraagt aan hun fysieke en mentale gezondheid, hun motivatie en betrokkenheid bij het werk en hun vermogen om effectief te presteren op het werk. Dit heeft op zijn beurt ook voordelen voor het bedrijf, zoals een lager ziekteverzuim, hogere productiviteit en betere werknemersretentie. Door het creëren van een goede werk-privé balans, kunnen zowel medewerkers als het bedrijf floreren.

Pulse - Financiële situatie

Een goede financiële situatie van het huishouden is belangrijk voor medewerkers omdat het bijdraagt aan hun welzijn, gezondheid en motivatie op het werk. Medewerkers die zich financieel gesteund voelen, zijn beter in staat om zich te concentreren op hun werk en om hun taken effectief uit te voeren. Dit heeft op zijn beurt ook voordelen voor het bedrijf, zoals verhoogde productiviteit, betere werknemersretentie en minder afwezigheid door financiële stressgerelateerde problemen. Door medewerkers te helpen bij het bereiken van een stabiele financiële situatie, kan het bedrijf bijdragen aan het welzijn van de medewerkers en de prestaties van het bedrijf verbeteren.

Pulse – Mantelzorg

Mantelzorg kan een risico zijn voor zowel medewerkers als het bedrijf omdat het kan leiden tot een verhoogd risico op burn-out, verlies van productiviteit en hogere kosten voor het bedrijf als gevolg van ziekteverlof en personeelsverloop. Medewerkers die mantelzorg verrichten kunnen te maken krijgen met hoge stressniveaus en een gebrek aan flexibiliteit in hun werkuren, waardoor ze minder effectief kunnen presteren op het werk. Bovendien kan het bedrijf ook te maken krijgen met verlies van expertise en kennis wanneer ervaren medewerkers besluiten om hun baan op te zeggen om meer tijd te kunnen besteden aan mantelzorg. Het is daarom belangrijk dat werkgevers een ondersteunende werkomgeving bieden aan medewerkers die mantelzorgtaken verrichten om hen te helpen hun werk en zorgtaken in balans te houden.

Pulse - Mentaal werkvermogen

Medewerkers die mentaal overbelast zijn, hebben meer kans op stress, burn-out en verminderde concentratie en productiviteit, wat kan leiden tot hogere kosten voor het bedrijf en mogelijk personeelsverloop. Het werk mentaal goed aankunnen is belangrijk voor medewerkers omdat het bijdraagt aan hun welzijn, hun motivatie en betrokkenheid bij het werk en hun vermogen om effectief te presteren op het werk.

Stress- en spanningsmeter

Deze module spoort vroegtijdig symptomen van stress en een burn-out op. Vroegtijdig opsporen kan mentaal verzuim en uitval voorkomen. Wij meten in deze module, in welke mate somatische en psychologische symptomen worden ervaren, die direct verband houden met burn-outklachten en stress. Stresssymptomen dienen normaliter als een intern alarm, om de persoon in kwestie te attenderen dat er een onbalans dreigt te ontstaan. Mensen die hiermee gezond kunnen omgaan, beschikken meestal over voldoende hulpbronnen en kunnen voldoen aan de gestelde taakeisen. Mensen die spanningsklachten hebben, ervaren vaak lichamelijke, emotionele en psychische klachten. Het ontbreekt deze mensen aan hulpbronnen, of men weet deze niet aan te spreken. Hierdoor zijn zij dikwijls het overzicht totaal verloren.

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag is onderling gedrag dat als bedreigend, vernederend of intimiderend wordt ervaren. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten. Door ongewenst gedrag wordt voor meer dan 500.000 mensen in Nederland iedere dag opnieuw het werk een moeilijke opgaaf. Wellicht erger is dat veel mensen zich schuldig maken aan het voortbestaan van dit soort gedrag. Of deze gedragingen in jouw bedrijf voorkomen kun je meten en inzichtelijk maken met deze vragenlijstmodule. Voor HR en personeelszaken is het vaak erg moeilijk om een vinger op deze problematiek te leggen. Door alle medewerkers deze vragenlijst in te laten vullen, wordt het mogelijk om iets te doen tegen ongewenst gedrag. Daarnaast zijn ongewenste omgangsvormen een belangrijke oorzaak van werkstress en verzuim.

Psychologische veiligheid

Psychologische veiligheid (werkklimaat) verwijst naar een veilig gevoel van werknemers in de organisatie. Het gaat over een werkklimaat waarin de werknemer zich veilig voelt om risico’s te nemen en constructief te discussiëren zonder zich geremd te voelen door angst. Het gebrek aan psychologische veiligheid op de werkvloer is in verband gebracht met burn-out en verzuim. Een hoge mate van psychologische veiligheid is in verband gebracht met een hogere bevlogenheid.

Financiële stress

Online Dashboard

Na het uitvoeren van het onderzoek krijgt u van ons standaard een globaal overzicht van de resultaten per module in een PDF document.

Wilt u per vraag de resultaten zien? Dat kan via ons online dashboard. In het dashboard ziet u data per vraag, hierdoor krijgt u diepere inzichten. 

Offerte PSA Onderzoek

Vragenlijsten Stress Scan (PSA)

Via dit formulier kunt u een offerte voor de Stress Scan (PSA) vragenlijst bij ons opvragen

Stress Scan (PSA)

Nieuws

Psychosociale problemen voorbeelden

Psychosociale problemen voorbeelden

De 10 meest voorkomende psychosociale problemen voorbeelden op het werk en hoe ze aan te pakken Werk is een essentieel onderdeel van ons leven. Het biedt niet alleen een bron van inkomsten, maar het...

CONTACT

Heeft u een vraag of bent u geïnteresseerd in onze dienstverlenging, dan kunt u ons contactformulier invullen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

De Wetstraat 130
7551 GC Hengelo

074 – 82 00 357